Zeker op Weg

Heb je een klacht? Laat het ons weten

Aan ons...

Als je niet tevreden over onze dienstverlening, dan horen wij dat graag. Wij zullen er alles aan doen om samen tot een passende oplossing van het geschil te komen.

...of aan het Klachteninstituut

Als je ontevreden bent over onze dienstverlening en je klacht wordt naar jouw inzicht niet afdoende behandeld, dan kun je deze ook voorleggen aan het Klachteninstituut Verzekeringen. Het Klachteninstituut biedt één loket voor al je verzekeringsklachten. Als je van mening bent dat je niet volledig bent geïnformeerd over onze dienstverlening en dat je belang hierdoor is geschaad, kun je eveneens bij bovengenoemd instituut terecht. Wij hebben ons onderworpen aan de bevoegdheid van het Klachteninstituut.

Wanneer schakel je het Klachteninstituut in?

Voordat je het klachteninstituut benadert, kun je het beste eerst met ons contact opnemen. De praktijk leert dat veel misverstanden of onduidelijkheden via deze weg opgelost kunnen worden. Kom ej er met ons niet uit, dan kun je jezelf wenden tot het Klachteninstituut. Het advies en de hulp die het Klachteninstituut biedt, zijn gratis.

Hoe dien je een klacht in?

Als je schriftelijk een klacht wilt indienen bij het Klachteninstituut Verzekeringen, kun je een brief schrijven of gebruik maken van klachtenformulier, dat verkrijgbaar is bij het Klachteninstituut (www.klachteninstituut.nl) of bij ons kantoor. Enkele aanwijzingen hierbij:

  1. Voeg altijd kopieën bij van de correspondentie die je met ons hebt gevoerd.
  2. Beschrijf nauwkeurig wat er is gebeurd, wat ons standpunt is en wat je daarvan vindt.
  3. Geef aan tegen wie de klacht gericht is, op welke verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon de klacht betrekking heeft en wat je van het Klachteninstituut verwacht.
  4. Voeg tevens een kopie bij van de polis(sen) waarop je klacht betrekking heeft, inclusief polisvoorwaarden, aanhangsel, clausules etc.
  5. Vergeet niet je naam, adres en telefoonnummer duidelijk te vermelden.

Aan de hand van deze gegevens wordt door het Klachteninstituut beoordeeld of je klacht in aanmerking komt voor behandeling.

Bereken je bestelpremie:
Postcode
Huisnr
Toevoeging
Geboortedatum
Kamer van Koophandel 02073737 AFM Wft vergunning 12011322 KiFiD Aangesloten bij het KiFiD
Bestelpolis.nl maakt gebruik van cookies

Om onze website te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Kies hieronder welke cookies we mogen plaatsen. Onze noodzakelijke cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen ons de website te verbeteren. Wil je de beste ervaring? Kies dan voor alle cookies. Meer informatie vind je in onze cookie policy.