Uw verzekering opzeggen

Het beŽindigen van uw verzekering bij Bestelpolis is mogelijk op twee manieren:

U heeft uw auto verkocht

Op het moment dat u uw auto verkoopt ontvangt u een vrijwaringsbewijs. Indien u de verzekering wilt beŽindigen of opschorten dient dit schriftelijk aan Bestelpolis te gebeuren, waarbij u een kopie van het vrijwaringsbewijs dient bij te voegen. Uw schrijven stuurt u aan:

 

     Administratie Bestelpolis
     t.a.v. afdeling Royement
     Postbus 6740
     6503 GE NIJMEGEN

 

Vanzelfsprekend kunt u, indien u een nieuw voertuig aanschaft, de verzekering bij Bestelpolis voortzetten. U kunt dit aangeven middels ons mutatieformulier.

 

Wij wijzen u er op dat als de verzekering bij verkoop tussentijds (niet per hoofdvervaldatum) wordt beŽindigd, de maatschappij royementskosten in rekening brengt. Op dit moment bedragen de royementskosten Ä 25,-. Indien er binnen afzienbare tijde weer een auto wordt aangeschaft, die ook bij Bestelpolis zal worden verzekerd, is het wellicht verstandiger om de polis op te schorten. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

BeŽindiging per contractsvervaldatum

Indien u de verzekering van uw voertuig per contractsvervaldatum, met inachtname van de opzegtermijn zoals vermeld in de polisvoorwaarden, wilt beŽindigen dient dit schriftelijk aan Bestelpolis te gebeuren. De contractsvervaldatum van uw verzekering vindt u rechtsboven op uw polisblad.

klantenservice

 

 
     Home > Klantenservice > Verzekering opzeggen

   sitemap      execution only      uw privacy      disclaimer      klantenservice      home