Hoe kan ik mijn bestelautoverzekering bij Bestelpolis beŽindigen?

Er zijn twee aanleidingen om uw bestelautoverzekering bij Bestelpolis te beŽindigen:

U heeft uw bestelauto verkocht

Op het moment dat u uw bestelauto verkoopt ontvangt u een vrijwaringsbewijs. Indien u de verzekering wilt beŽindigen of opschorten dient dit schriftelijk aan Bestelpolis te gebeuren, waarbij u een kopie van het vrijwaringsbewijs dient bij te voegen. Uw schrijven stuurt u aan:

 

     Administratie Bestelpolis
     t.a.v. afdeling Royement
     Postbus 6740
     6503 GE NIJMEGEN

 

Vanzelfsprekend kunt u, indien u een nieuw voertuig aanschaft, de verzekering bij Bestelpolis voortzetten. U kunt dit aangeven middels ons mutatieformulier.

 

Wij wijzen u er op dat als de verzekering bij verkoop tussentijds (niet per hoofdvervaldatum) wordt beŽindigd de maatschappij royementskosten in rekening brengt. Op dit moment bedragen de royementskosten Ä 20,-. Indien er binnen afzienbare tijde weer een bestelauto wordt aangeschaft, die ook bij Bestelpolis zal worden verzekerd, is het wellicht verstandiger om de polis op te schorten. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

BeŽindiging per contractsvervaldatum

Indien u de verzekering van uw voertuig per contractsvervaldatum, met inachtname van de opzegtermijn zoals vermeld in de polisvoorwaarden, wilt beŽindigen dient dit schriftelijk aan Bestelpolis te gebeuren. De contractsvervaldatum van uw verzekering vindt u rechtsboven op uw polisblad.

< terug

bestelautoverzekering

 

 
     Home > Dekking > Bestelautoverzekering beeindigen

   sitemap      execution only      uw privacy      disclaimer      klantenservice      home