Bestelpolis en uw zekerheden

Bestelpolis zorgt voor uw financiŽle zekerheid en staat voor een hoge kwaliteit van dienstverlening. Die kwaliteit kunt u aflezen aan een aantal waarborgen. Zo werken wij volgens de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI), staan wij onder toezicht van de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) en beschikken wij over de benodigde vergunningen in het kader van de Wet financiŽle dienstverlening (Wfd).

Openheid van zaken

Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI)

De GIDI is de uitkomst van overleg tussen het Ministerie van FinanciŽn, De Consumentenbond, Het Verbond van Verzekeraars en diverse brancheorganisaties om de kwaliteit van advisering in en bemiddeling van verzekeringen te verbeteren. Assurantiekantoren die zich aan de GIDI conformeren, moeten minimaal aan drie eisen voldoen:

  1. het kantoor moet beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
  2. het kantoor moet zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Verzekeringen;
  3. het kantoor moet een zogenaamde GIDI Advieswijzer hanteren in contacten met relaties.

Uiteraard conformeren wij ons aan de GIDI.

Klachten en geschillen

Klachteninstituut Verzekeringen (SKV)

Het Klachteninstituut Verzekeringen is in het leven geroepen door verzekeraars, assurantietussenpersonen en de Consumentenbond. Binnen het Klachteninstituut zijn een Ombudsman Verzekeringen en een Raad van Toezicht Verzekeringen werkzaam die uw klacht over een verzekeraar of tussenpersoon in behandeling nemen. Voor meer informatie, zie www.klachteninstituut.nl.

Kwaliteit van dienstverlening

Keurmerk Consument & Geldzaken

Het Keurmerk Consument & Geldzaken biedt een betrouwbare kwaliteitsaanduiding voor de consument die op zoek is naar een onafhankelijke verzekeringsadviseur. Het Keurmerk Consument & Geldzaken is tot stand gekomen op initiatief van de Vereniging ĎConsument & Geldzakení in Amsterdam. Om in aanmerking te komen voor het Keurmerk Consument & Geldzaken moet een verzekeringsadviseur aan stringente voorwaarden voldoen. Bestelpolis voldoet aan die voorwaarden. Voor meer informatie, zie www.keurmerkconsumentengeldzaken.nl.

Toezicht

Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM)

Net als alle financiŽle dienstverleners in Nederland worden wij gecontroleerd door de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM). De AFM houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren en toetst onder meer op deskundigheid en betrouwbaarheid. Voor meer informatie, zie www.afm.nl.

Wettelijk kader

Wet financiŽle dienstverlening (Wfd)

Ons kantoor beschikt over alle benodigde vergunningen in verband met de Wet financiŽle dienstverlening (Wfd). De vergunning is verleend onder nummer 12011322. De Wfd is een wettelijk kader voor financiŽle dienstverleners over hoe zij zich tegenover de consument moeten gedragen en aan welke kwaliteitskenmerken zij en hun financiŽle dienstverlening moeten voldoen

bestelpolis

 

 
     Home > Bestelpolis > Uw zekerheden

   sitemap      execution only      uw privacy      disclaimer      links        home