Disclaimer Bestelpolis

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site betekent dat de gebruiker instemt met de bepalingen in deze disclaimer.

 

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De getoonde gegevens op deze website zijn gebaseerd op door de financiŽle instellingen aangeleverde gegevens. Bestelpolis actualiseert minimaal 1 x per maand de productgegevens, voor zover er wijzigingen zijn geweest. Bestelpolis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor foute of onvolledige informatie.

 

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Bestelpolis uitdrukkelijk afgewezen. Bestelpolis biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

 

Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet gecontroleerd of goedgekeurd. Bestelpolis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden. 

 

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Bestelpolis dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site, al dan niet in bewerkte vorm, te kopiŽren, te verveelvoudigen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bestelpolis.

 

©2006 Bestelpolis

bestelpolis

 

 
     Home > Bestelpolis > Disclaimer

   sitemap      execution only      uw privacy      disclaimer      links        home