Bestelpolis Actueel

Via deze pagina houden wij u regelmatig op de hoogte van nieuws rondom verzekeringen.

Bijtelling bestelauto verdwijnt  

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om de bijtelling voor de bestelauto af te schaffen. Dit is per 1 januari 2008 in gegaan. Werkgevers moeten nu voor hun medewerkers die in een bestelauto van de zaak rijden, een bijtelling voor de loonheffingen toepassen. Deze regeling heeft sinds de invoering op 1 januari 2006 voor ophef gezorgd. De Tweede Kamer wil om die reden de bijtelling voor de bestelauto afschaffen. Het is nog niet zeker of dit voor alle bestelauto's gaat gelden.

Agressief rijgedrag grootste ergernis

Automobilisten ergeren zich het meest aan agressief rijgedrag van medeweggebruikers. Dat blijkt uit het Nationale Automobilisten Onderzoek (NAO). Naast agressief rijgedrag zijn files, rijden onder invloed van alcohol, bumperklevers en automobilisten die onnodig links rijden de grootste bronnen van ergernis. Ook voor zondagsrijders, drempels, mensen die geen richting aangeven, snelheidscontroles en vrachtwagens hebben we geen goed woord over.

Lagere bijtelling? 

Minister Zalm van Financiën heeft besloten dat u met terugwerkende kracht tot 1 juli 2006 bij bepaling van de cataloguswaarde voor de autokostenfictie geen rekening hoeft te houden met de accessoires die niet door of namens de fabrikant of importeur aan de auto zijn aangebracht.

 

Door het besluit van Zalm profiteren sommige werknemers per 1 juli 2006 van een lagere bijtelling. Formeel moet u - als u over de al verstreken aangiftetijdvakken nog van dit besluit wilt profiteren - correctieberichten indienen over de betreffende tijdvakken. Omdat de autokostenfictie echter uitsluitend doorwerkt in de loonheffing - en niet in de premieheffing werknemersverzekeringen - en het gaat om relatief kleine bedragen, vindt Zalm het niet wenselijk dat werkgevers de Belastingdienst gaan overspoelen met correctieberichten. De minister keurt daarom goed dat u eventuele correcties over reeds verstreken tijdvakken verwerkt in één van de laatste aangiftes over 2006.

actueel

 

 
     Home > Actueel > Actueel

   sitemap      execution only      uw privacy      disclaimer      klantenservice      home